Xổ số áo đấu mới 6

Нью-джерси pick 6 xtra

Đánh giá Xổ số Chọn New Jersey 6 XTRA (Peak Six Extra)

Thông số kỹ thuật

Tùy chọn Giá trị
quy tắc 6 của 49
Những người tham gia Áo mới, Hoa Kỳ
Thời gian vẽ Thứ hai. 19:56
Thứ tự. 19:56
Các khoản thanh toán Jackpot Tiền mặt
Yêu cầu về thuế Tiền trúng xổ số phải chịu thuế địa phương theo ba loại thuế.
thể loại 1: thắng trước $600 miễn thuế.
thể loại 2: bất kỳ chiến thắng, số tiền của ai vượt quá $600, bị đánh thuế 30% cho người không cư trú.
thể loại 3: bất kỳ chiến thắng, số tiền của ai vượt quá $10 000, bị đánh thuế 38% cho người không cư trú.

Cơ hội chiến thắng

Giải thưởng Sự phù hợp Tỷ lệ cược
1 Giải thưởng 6 1:13 983 816
2 Giải thưởng 5 1:54 201
3 Giải thưởng 4 1:1 032
4 Giải thưởng 3 1:57
5 Giải thưởng 2 1:8

Xổ số New Jersey cung cấp cho người chơi cơ hội tham gia thông qua 6 các con số và giành giải đặc biệt trị giá hàng triệu đô la với 1980 của năm!

Chọn 6 XTRA

Chọn 6 được đưa ra vào 1980 năm, và nó là một trong những trò chơi đầu tiên thuộc loại này. Bạn khỏe không, có lẽ, bạn có thể đoán theo tên, đó là một trò chơi lựa chọn 6 số và không có bóng thừa. Sau đó, một tính năng đặc biệt và một trò chơi xổ số được sửa đổi đã xuất hiện.

Ban đầu, người chơi phải đoán, ít nhất, bốn số kết hợp của lần rút thăm tương ứng, để giành một giải thưởng. Ma trận ban đầu bao gồm 39 phòng, và sau đó tăng lên 42 phòng. Định dạng hiện tại 6 của 49 được nhận nuôi ở 2000 năm. Một mức giải thưởng mới đã được thêm vào, và những người chơi đã nhận được giải thưởng tương xứng $ 3 3 phòng.

Hàm XTRA được giới thiệu trong 2015 năm. Để có thêm đô la, người chơi có thể chọn hệ số. Hệ số này áp dụng cho các giải thưởng không phải jackpot. Đây cũng là chức năng duy nhất, phân biệt Pick 6 XTRA từ các loại hình xổ số khác, có định dạng tương tự.

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

Đánh giá bài viết