Tiền mặt Jersey 5 áo mới (nj) kết quả xổ số & chi tiết trò chơi

Xổ số nj | jersey cash 5
tiền mặt áo 5

Mua trò chơi rút thăm có thể đơn giản như ba từ nhỏ này…”Chơi lại”!

Bây giờ bạn có thể sử dụng vé hiện có để mua vé mới được in với cùng số yêu thích của bạn! Với cái mới thú vị “Chơi lại” đặc tính, Các nhà bán lẻ Xổ số ở New Jersey có thể chỉ cần quét vé của bạn để tạo ra một vé mới cho cùng một trò chơi, con số, và số tiền cá cược.

 • Có sẵn cho Pick-3, Pick-4, Tiền mặt Jersey 5, Pick-6, CASH4LIFE, Mega Millions, Powerball, Rút tiền nhanh và cược POP TIỀN MẶT.
 • Phát lại số lần rút thăm và bảng, loại đặt cược, số tiền đặt cược, Quả cầu lửa (nếu chơi hay), số nhân (nếu ban đầu chơi), BULLSEYE (nếu ban đầu chơi) và cược Trận đấu tức thì (phát hành một bộ số mới).
 • Tính năng sẽ có sẵn cho lần rút thăm tiếp theo, tùy thuộc vào thời điểm mua vé của bạn.
 • Cược Chọn Nhanh sẽ được in với các số giống như cược ban đầu.
 • Vé phải được phát lại trong 30 ngày mua vé ban đầu.
 • Ngay cả những vé đã được xác thực và đã hủy trước đó có thể được phát lại!

Lấy vé của bạn và đến nhà bán lẻ xổ số yêu thích của bạn ngay hôm nay để “Chơi lại”!

Mua trò chơi rút thăm có thể đơn giản như ba từ nhỏ này…”Chơi lại”!

Bây giờ bạn có thể sử dụng vé hiện có để mua vé mới được in với cùng số yêu thích của bạn! Với cái mới thú vị “Chơi lại” đặc tính, Các nhà bán lẻ Xổ số ở New Jersey có thể chỉ cần quét vé của bạn để tạo ra một vé mới cho cùng một trò chơi, con số, và số tiền cá cược.

 • Có sẵn cho Pick-3, Pick-4, Tiền mặt Jersey 5, Pick-6, CASH4LIFE, Mega Millions, Powerball, Rút tiền nhanh và cược POP TIỀN MẶT.
 • Phát lại số lần rút thăm và bảng, loại đặt cược, số tiền đặt cược, Quả cầu lửa (nếu chơi hay), số nhân (nếu ban đầu chơi), BULLSEYE (nếu ban đầu chơi) và cược Trận đấu tức thì (phát hành một bộ số mới).
 • Tính năng sẽ có sẵn cho lần rút thăm tiếp theo, tùy thuộc vào thời điểm mua vé của bạn.
 • Cược Chọn Nhanh sẽ được in với các số giống như cược ban đầu.
 • Vé phải được phát lại trong 30 ngày mua vé ban đầu.
 • Ngay cả những vé đã được xác thực và đã hủy trước đó có thể được phát lại!

Lấy vé của bạn và đến nhà bán lẻ xổ số yêu thích của bạn ngay hôm nay để “Chơi lại”!

Tiền mặt Jersey 5 Số Nóng và Lạnh ở New Jersey

Số trận hòa:

3

10

100

1000

tất cả

Số nóng

Bóng thông thường

29

21 Times

21

18 Times

45

16 Times

19

16 Times

7

15 Times

12

15 Times

18

14 Times

30

14 Times

37

14 Times

22

13 Times

25

13 Times

26

13 Times

4

13 Times

28

13 Times

31

12 Times

9

12 Times

15

12 Times

10

12 Times

Xtra

2

53 Times

Số lạnh

Bóng thông thường

44

4 Times

24

5 Times

40

6 Times

34

6 Times

13

7 Times

33

7 Times

42

8 Times

43

8 Times

14

9 Times

1

9 Times

16

9 Times

6

9 Times

32

10 Times

41

10 Times

3

10 Times

20

10 Times

11

10 Times

35

10 Times

23

10 Times

39

10 Times

38

11 Times

17

11 Times

8

11 Times

5

11 Times

36

11 Times

27

11 Times

2

11 Times

Xtra

5

4 Times

4

19 Times

3

24 Times

Trò chơi xổ số tổ chức rút thăm hàng ngày không phổ biến như bạn nghĩ, vì vậy thật tốt nếu thỉnh thoảng bắt gặp một. Tiền mặt Jersey 5 XTRA là một trong số đó — một trò chơi xổ số đơn giản với các đợt rút thăm được tổ chức từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Nhiều hơn thế, nó cũng cung cấp giải đặc biệt lũy tiến, tỷ lệ cược tương đối thuận lợi, và một hệ số có thể tăng chiến thắng ở cấp thấp hơn lên đến năm lần!

Mua trò chơi rút thăm có thể đơn giản như ba từ nhỏ này…”Chơi lại”!

Bây giờ bạn có thể sử dụng vé hiện có để mua vé mới được in với cùng số yêu thích của bạn! Với cái mới thú vị “Chơi lại” đặc tính, Các nhà bán lẻ Xổ số ở New Jersey có thể chỉ cần quét vé của bạn để tạo ra một vé mới cho cùng một trò chơi, con số, và số tiền cá cược.

 • Có sẵn cho Pick-3, Pick-4, Tiền mặt Jersey 5, Pick-6, CASH4LIFE, Mega Millions, Powerball, Rút tiền nhanh và cược POP TIỀN MẶT.
 • Phát lại số lần rút thăm và bảng, loại đặt cược, số tiền đặt cược, Quả cầu lửa (nếu chơi hay), số nhân (nếu ban đầu chơi), BULLSEYE (nếu ban đầu chơi) và cược Trận đấu tức thì (phát hành một bộ số mới).
 • Tính năng sẽ có sẵn cho lần rút thăm tiếp theo, tùy thuộc vào thời điểm mua vé của bạn.
 • Cược Chọn Nhanh sẽ được in với các số giống như cược ban đầu.
 • Vé phải được phát lại trong 30 ngày mua vé ban đầu.
 • Ngay cả những vé đã được xác thực và đã hủy trước đó có thể được phát lại!

Lấy vé của bạn và đến nhà bán lẻ xổ số yêu thích của bạn ngay hôm nay để “Chơi lại”!

Mua trò chơi rút thăm có thể đơn giản như ba từ nhỏ này…”Chơi lại”!

Bây giờ bạn có thể sử dụng vé hiện có để mua vé mới được in với cùng số yêu thích của bạn! Với cái mới thú vị “Chơi lại” đặc tính, Các nhà bán lẻ Xổ số ở New Jersey có thể chỉ cần quét vé của bạn để tạo ra một vé mới cho cùng một trò chơi, con số, và số tiền cá cược.

 • Có sẵn cho Pick-3, Pick-4, Tiền mặt Jersey 5, Pick-6, CASH4LIFE, Mega Millions, Powerball, Rút tiền nhanh và cược POP TIỀN MẶT.
 • Phát lại số lần rút thăm và bảng, loại đặt cược, số tiền đặt cược, Quả cầu lửa (nếu chơi hay), số nhân (nếu ban đầu chơi), BULLSEYE (nếu ban đầu chơi) và cược Trận đấu tức thì (phát hành một bộ số mới).
 • Tính năng sẽ có sẵn cho lần rút thăm tiếp theo, tùy thuộc vào thời điểm mua vé của bạn.
 • Cược Chọn Nhanh sẽ được in với các số giống như cược ban đầu.
 • Vé phải được phát lại trong 30 ngày mua vé ban đầu.
 • Ngay cả những vé đã được xác thực và đã hủy trước đó có thể được phát lại!

Lấy vé của bạn và đến nhà bán lẻ xổ số yêu thích của bạn ngay hôm nay để “Chơi lại”!

Giành ngay

Giành chiến thắng $5,000 ngay lập tức bằng cách hoàn thành ván bài poker chiến thắng. Giải thưởng có thể được nhận ngay lập tức; bạn không cần phải đợi cho đến sau buổi vẽ buổi tối. Ách có thể được chơi cao hoặc thấp.

Đi TẤT CẢ TRONG cho $1 nhiều hơn mỗi tay

Bạn có phải TẤT CẢ TRONG? Để biết thêm $1 mỗi tay, các TẤT CẢ TRONG tùy chọn trả các giải thưởng lớn hơn ở trên cùng 5 Giành ngay trong tay và có cơ hội giành giải độc đắc lũy tiến!

 • Đỉnh Giành ngay tay (Royal Flush) với TẤT CẢ TRONG thắng 100% của giải độc đắc lũy tiến.
 • Bậc hai Giành ngay tay (Xả thẳng) với TẤT CẢ TRONG thắng 10% của giải độc đắc lũy tiến.
 • Thử TẤT CẢ TRONG để có thêm sự phấn khích và giải thưởng lớn hơn!

Jackpot lũy tiến là gì?

Các TẤT CẢ TRONG jackpot lũy tiến bắt đầu lúc $10,000 và tăng lên với mọi TẤT CẢ TRONG mua cho đến khi nó được đánh.

 • Nếu Cửa của bạn thắng với Royal Flush và bạn đã thêm TẤT CẢ TRONG, bạn thắng $5,000 THÊM 100% của giải độc đắc lũy tiến tại thời điểm bạn mua.
 • Nếu Cửa của bạn thắng với Xả thẳng và bạn đã thêm TẤT CẢ TRONG, bạn thắng $500 THÊM 10% của giải độc đắc lũy tiến tại thời điểm bạn mua.

Về Jersey Cash 5

Đã thêm vào trò chơi ổn định của Xổ số New Jersey vào tháng 9 30, 1992, Tiền mặt Jersey 5 XTRA ban đầu là một 5/38 trò chơi xổ số. Nó cũng không có giải đặc biệt lũy tiến, cũng không có hệ số XTRA (vì vậy bản thân trò chơi chỉ được gọi là Jersey Cash 5).

Tuy nhiên, vào tháng Chín 2003, xổ số đã thay đổi định dạng và thêm vào 2 nhiều số hơn vào nhóm lựa chọn, biến nó thành 5/40 trò chơi. Trên hết, họ cũng thay đổi cách giải độc đắc hoạt động. Trước đây, khi không ai trúng giải độc đắc, nó chỉ đơn giản là nhỏ giọt cho những người chiến thắng giải thưởng hạng hai. Với 2003 thay đổi, Tuy nhiên, giải đặc biệt lũy tiến đã được thêm vào cơ chế — nghĩa là bây giờ có thể chuyển đổi.

Mua trò chơi rút thăm có thể đơn giản như ba từ nhỏ này…”Chơi lại”!

Bây giờ bạn có thể sử dụng vé hiện có để mua vé mới được in với cùng số yêu thích của bạn! Với cái mới thú vị “Chơi lại” đặc tính, Các nhà bán lẻ Xổ số ở New Jersey có thể chỉ cần quét vé của bạn để tạo ra một vé mới cho cùng một trò chơi, con số, và số tiền cá cược.

 • Có sẵn cho Pick-3, Pick-4, Tiền mặt Jersey 5, Pick-6, CASH4LIFE, Mega Millions, Powerball, Rút tiền nhanh và cược POP TIỀN MẶT.
 • Phát lại số lần rút thăm và bảng, loại đặt cược, số tiền đặt cược, Quả cầu lửa (nếu chơi hay), số nhân (nếu ban đầu chơi), BULLSEYE (nếu ban đầu chơi) và cược Trận đấu tức thì (phát hành một bộ số mới).
 • Tính năng sẽ có sẵn cho lần rút thăm tiếp theo, tùy thuộc vào thời điểm mua vé của bạn.
 • Cược Chọn Nhanh sẽ được in với các số giống như cược ban đầu.
 • Vé phải được phát lại trong 30 ngày mua vé ban đầu.
 • Ngay cả những vé đã được xác thực và đã hủy trước đó có thể được phát lại!

Lấy vé của bạn và đến nhà bán lẻ xổ số yêu thích của bạn ngay hôm nay để “Chơi lại”!

Đánh giá bài viết