Số liệu thống kê lây lan Coronavirus ở Brazil ngày nay, 01 Tháng Mười 2020

Trang web chính thức của xổ số siêu âm Ý - vé và kết quả, đánh giá và khả năng chơi bằng tiếng Nga | xổ số lớn

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 16 – Vé: 3

Phòng: 17 – Vé: 3

Phòng: 18 – Vé: 3

Phòng: 19 – Vé: 3

Phòng: 20 – Vé: 3

Phòng: 21 – Vé: 3

Phòng: 22 – Vé: 3

Phòng: 23 – Vé: 4

Phòng: 24 – Vé: 4

Phòng: 25 – Vé: 4

Phòng: 26 – Vé: 5

Phòng: 27 – Vé: 5

Phòng: 28 – Vé: 6

Phòng: 29 – Vé: 6

Phòng: 30 – Vé: 6

Phòng: 31 – Vé: 7

Phòng: 32 – Vé: 7

Phòng: 33 – Vé: 7

Phòng: 34 – Vé: 7

Phòng: 35 – Vé: 7

Phòng: 36 – Vé: 9

Phòng: 37 – Vé: 9

Phòng: 38 – Vé: 10

Phòng: 39 – Vé: 10

Phòng: 40 – Vé: 11

Phòng: 41 – Vé: 11

Phòng: 42 – Vé: 12

Phòng: 43 – Vé: 12

Phòng: 44 – Vé: 12

Phòng: 45 – Vé: 12

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 16 – Vé: 4

Phòng: 17 – Vé: 4

Phòng: 18 – Vé: 4

Phòng: 19 – Vé: 4

Phòng: 20 – Vé: 4

Phòng: 21 – Vé: 5

Phòng: 22 – Vé: 6

Phòng: 23 – Vé: 7

Phòng: 24 – Vé: 8

Phòng: 25 – Vé: 10

Phòng: 26 – Vé: 11

Phòng: 27 – Vé: 11

Phòng: 28 – Vé: 13

Phòng: 29 – Vé: 14

Phòng: 30 – Vé: 15

Phòng: 31 – Vé: 15

Phòng: 32 – Vé: 18

Phòng: 33 – Vé: 20

Phòng: 34 – Vé: 23

Phòng: 35 – Vé: 25

Phòng: 36 – Vé: 27

Phòng: 37 – Vé: 28

Phòng: 38 – Vé: 32

Phòng: 39 – Vé: 34

Phòng: 40 – Vé: 35

Phòng: 41 – Vé: 37

Phòng: 42 – Vé: 38

Phòng: 43 – Vé: 40

Phòng: 44 – Vé: 41

Phòng: 45 – Vé: 42

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 16 – Vé: 5

Phòng: 17 – Vé: 5

Phòng: 18 – Vé: 5

Phòng: 19 – Vé: 6

Phòng: 20 – Vé: 8

Phòng: 21 – Vé: 9

Phòng: 22 – Vé: 12

Phòng: 23 – Vé: 15

Phòng: 24 – Vé: 18

Phòng: 25 – Vé: 21

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 26

Phòng: 28 – Vé: 29

Phòng: 29 – Vé: 31

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 49

Phòng: 33 – Vé: 57

Phòng: 34 – Vé: 63

Phòng: 35 – Vé: 70

Phòng: 36 – Vé: 79

Phòng: 37 – Vé: 101

Phòng: 38 – Vé: 105

Phòng: 39 – Vé: 113

Phòng: 40 – Vé: 125

Phòng: 41 – Vé: 131

Phòng: 42 – Vé: 143

Phòng: 43 – Vé: 156

Phòng: 44 – Vé: 163

Phòng: 45 – Vé: 167

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 16 – Vé: 6

Phòng: 17 – Vé: 6

Phòng: 18 – Vé: 6

Phòng: 19 – Vé: 9

Phòng: 20 – Vé: 12

Phòng: 21 – Vé: 16

Phòng: 22 – Vé: 22

Phòng: 23 – Vé: 29

Phòng: 24 – Vé: 36

Phòng: 25 – Vé: 44

Phòng: 26 – Vé: 52

Phòng: 27 – Vé: 57

Phòng: 28 – Vé: 62

Phòng: 29 – Vé: 67

Phòng: 30 – Vé: 94

Phòng: 31 – Vé: 123

Phòng: 32 – Vé: 154

Phòng: 33 – Vé: 180

100% 6 – tại 6 đoán:

Phòng: 16 – Vé: 7

Phòng: 17 – Vé: 7

Phòng: 18 – Vé: 10

Phòng: 19 – Vé: 13

Phòng: 20 – Vé: 19

Phòng: 21 – Vé: 27

Phòng: 22 – Vé: 46

Phòng: 23 – Vé: 56

Phòng: 24 – Vé: 78

Phòng: 25 – Vé: 99

Phòng: 26 – Vé: 111

Phòng: 27 – Vé: 126

Phòng: 28 – Vé: 193

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

Cơ hội nhân đôi để trúng xổ số Brazil - Dupla Sena

Nhiều người chơi bối rối về điều đó, xổ số nào có tỷ lệ cược tốt nhất, và ý tưởng này đôi khi khiến bạn phát điên. Các trò chơi xổ số khác nhau cung cấp một loạt các số khác nhau, bóng thưởng và cơ cấu phân phối giải thưởng. Trò chơi Brazil Dupla Sena đi trước một bước so với xổ số tương tự. Xổ số hàng tuần này thực sự mang lại cho người chơi cơ hội chơi hai lần với cùng một tờ vé số!

Giải độc đắc xổ số không phát triển đến giá trị như vậy, như, hãy cùng nói nào, в US Powerball, nhưng đó là một phần của sự quyến rũ của anh ấy. Mỗi thứ Ba và thứ Sáu, xổ số rút thăm. Người tham gia trò chơi có thể chơi hai lần, sử dụng cùng một vé số.

Cách chơi Quina?

Trong quá khứ, Quina chỉ dành cho cư dân của Brazil. Ngày nay, các đại lý xổ số trực tuyến cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới chơi thử các trò chơi của Brazil. Tất cả, điều gì phụ thuộc vào bạn - ít nhất là 18 nhiều năm và đăng ký một trong các dịch vụ trực tuyến khác nhau, có vé cho Quina.

Thật dễ dàng để chơi xổ số - chỉ cần chọn năm số từ 80 có sẵn. Sự kết hợp chính xác của ba, bốn hoặc năm số sẽ mang lại cho bạn phần thưởng. Bạn cũng có thể chơi bằng hệ thống, có tới bảy con số và tăng cơ hội chiến thắng.

Người chơi có thể chọn những con số may mắn của riêng mình, hoặc để hệ thống chọn ngẫu nhiên cho họ.

Những người chơi tích cực nhất có thể chọn tùy chọn đăng ký hoặc tùy chọn mua nhiều vé. Theo cách này, các con số giống nhau sẽ được trình bày cho mỗi lần rút thăm, và người chơi sẽ có thể theo dõi, để họ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giành được giải thưởng.

Thật dễ dàng để bắt đầu chơi

Nga và xổ số SuperEnalotto

Xổ số SuperEnalotto của Ý bằng tiếng Nga hiện đã có sẵn cho người chơi từ các nước SNG. Cư dân của khu vực này có thể tham gia tích cực vào việc rút thăm các giải thưởng tiền mặt và giành giải thưởng chính - giải độc đắc. Chơi trực tuyến không khác gì phiên bản truyền hình, được sử dụng bởi người Ý. Kết quả SuperEnalotto được cập nhật thường xuyên. Nếu bạn trở thành người chiến thắng, bạn sẽ tìm hiểu về nó rất nhanh!

Thanh toán giải thưởng

Giải thưởng tiền mặt được thanh toán tại quốc gia đó, mà bạn đã ở vào thời điểm trúng số. Nếu đồng thời bạn là công dân của một tiểu bang khác, bạn vẫn có thể lấy tiền chỉ ở đó, bạn đã ở đâu trong khi vẽ. Đồng thời, quyền công dân của bạn không có bất kỳ cách nào hạn chế quyền yêu cầu tiền thắng kiện trên cơ sở pháp lý.. Xổ số có sẵn cho cư dân của bất kỳ quốc gia nào.

Đang vẽ

Bốc thăm được tổ chức hai lần một tuần vào thứ Tư và thứ Bảy. Trong quá trình rút thăm, các quả bóng được chọn ngẫu nhiên từ hai thiết bị hình cầu quay. Bóng rơi theo cặp, tạo thành các số có hai chữ số từ 01 đến 60. Trong thiết bị đầu tiên, các quả bóng có số từ 0 đến 5 (thứ mười hai), и во втором аппарате — от 0 đến 9 (mười đầu tiên). Khi nào, nếu một con số rơi ra 00, nó tự động được thay thế bằng 60. Một khi kéo dài ra 6 số có hai chữ số duy nhất, tuần hoàn kết thúc.

Đánh giá xổ số lô tô Florida (Lô tô)

Thông số kỹ thuật

Tùy chọn Giá trị
quy tắc 6 của 53
Những người tham gia Florida, Hoa Kỳ
Thời gian vẽ Thứ Tư. 23:15
Đã ngồi. 23:15
Các khoản thanh toán Jackpot Tiền mặt
Yêu cầu về thuế Tiền trúng xổ số phải chịu thuế địa phương theo hai loại thuế.
thể loại 1: thắng trước $599,99 miễn thuế;
thể loại 2: số tiền hơn $600 bị đánh thuế 30%.
Tỷ lệ tăng giải thưởng Thêm XTRA để tăng giải thưởng phụ và giành chiến thắng ngay cả khi chúng trùng khớp 2 phòng!

Cơ hội chiến thắng

Giải thưởng Sự phù hợp Tỷ lệ cược
1 Giải thưởng 6 1:22 957 480
2 Giải thưởng 5 1:81 410
3 Giải thưởng 4 1:1 416
4 Giải thưởng 3 1:71

Hầu hết người Mỹ đều vui khi chơi xổ số, Florida cũng không ngoại lệ. Đây là nơi mà xổ số này đặc biệt phổ biến. Dân số của thành phố khá giàu có và vui vẻ tham gia vào các cuộc xổ số khác nhau. Giải đặc biệt ở đây có số tiền đặt cược rất lớn và bị đánh khá thường xuyên. Nhiều cư dân Florida mơ về một cuộc sống vô tư và sang trọng, đó là lý do tại sao sự phổ biến của Florida Lotto đang áp đảo.

Lịch sử hình thành xổ số kiến ​​thiết

Florida Lotto được tạo ở 1088 năm. Lần trúng giải độc đắc đầu tiên là 14 triệu đô la. Một trường hợp bất thường được ghi lại trong 2003 năm, khi chủ nhân của giải độc đắc là 53 triệu đô la không bao giờ được tìm thấy. Câu chuyện này đã khiến nhiều người tò mò vào thời điểm đó.. Florida Lotto đã thay đổi hình thức rút thăm nhiều lần, thay thế 6 của 49 trên 6 của 53.

Florida Lotto khác biệt

Xét về độ nổi tiếng và phổ biến thì loại vé số này không có ai sánh bằng. Florida Lotto là một trong những giải xổ số lớn nhất ở Hoa Kỳ. Nó được chơi hai lần một tuần. Jackpot ban đầu – hai triệu đô la. Xổ số có bốn kết hợp trúng thưởng. Nhiều tiền hơn được phân bổ cho mỗi cấp độ. Nếu ngay cả ba trong sáu số có sẵn trùng khớp, thì người chơi sẽ thắng một số tiền lớn. Có nhiều cách để tăng khả năng trúng số, tham gia vào các tổ hợp.

Trở thành chủ nhân tự hào của giải độc đắc, bạn cần phải đoán mọi thứ 6 số liệu có sẵn 53 phòng. Trừ khi nó bị gạt, sau đó chuyển sang trò chơi tiếp theo.

TRONG 2002 năm trúng số độc đắc, số lượng trong đó là 106 triệu đô la. Đây là giải thưởng lớn nhất trong toàn bộ sự tồn tại của xổ số. Nó được chia cho sáu người. Giải độc đắc nhỏ nhất trúng thưởng là 3,6 triệu đô la, họ được chia cho chín người, cuối cùng, mọi người đều có 399 một nghìn đô la.

Thống kê về sự phát triển của đại dịch coronavirus Covid-19 ở Brazil

Trên 30 Tháng Chín 2020 trong Brazil đã sửa 4 780 317 trường hợp nhiễm coronavirus Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 26 907 Tổng số ca tử vong do nhiễm coronavirus ở Brazil là 143 010 Đàn ông, ghi ngày hôm nay 730 tử vong Trong giai đoạn hoạt động của bệnh là 502 219 Đàn ông, của họ 8 318 trong tình trạng nguy kịch. Tỷ lệ tử vong: 2.99%.Các trường hợp được xác nhận đã chữa khỏi hoàn toàn virus ngày nay, 30 Tháng Chín 2020 ở Brazil: 4 135 088.

Biểu đồ cho thấy giá trị của các trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus Covid-19 ở Brazil theo ngày kể từ khi bắt đầu thu thập số liệu thống kê chính thức.

* Giá trị 0 nghĩa là không có dữ liệu

Chiến thắng ở Brazil Dupla Sena

Giải thưởng xổ số được trả từ 46% từ tất cả tiền, thu tiền bán vé. Việc phân phối tiền được thực hiện cho hai trò chơi theo cách này: 30% / 15% / 10% -cho lần rút thăm đầu tiên và 20% / 15% / 20% - Cho lần thứ hai. Tỷ lệ phần trăm này áp dụng cho người chơi, ai đoán được 4, 5 hoặc là 6 số kết hợp chiến thắng. Trúng số độc đắc, đừng thư giãn. Tiền thắng cược ở sông Seine rỗng được đánh thuế tại 13,8%, theo yêu cầu của luật thuế liên bang Brazil. Điều này áp dụng với tư cách là công dân của đất nước, và cư dân nước ngoài.

Dupla Sena mở cửa cho tất cả mọi người, ai đã quay 18 tuổi. Xổ số cho phép công dân các nước và quốc tế tham gia.

6 phòng 1 của 15 890 700

5 phòng 1 của 60 192

4 con số 1 của 1,120

Xổ số Dupla Sena là gì?

Dupla Sena được điều hành bởi Caixa, đó là ngân hàng. Nhờ sự thành công của Mega Sena - trò chơi lớn nhất ở Brazil, nó đã được quyết định tạo ra trò chơi này với một trận hòa đôi 2001 năm. Tỷ lệ vốn thực tế, phải trả, được kiểm soát bởi Bộ Thể thao. Tại sao vậy, bạn hỏi? 33% tiền thu được từ việc bán vé chuyển cho các tổ chức chính phủ, chủ yếu là thể thao. Người chiến thắng đủ điều kiện cho 90 ngày để nhận giải thưởng của bạn, và mọi khoản tiền không có người nhận sẽ được chuyển thẳng vào Quỹ dành cho sinh viên dành cho giáo dục đại học.

Dịch vụ hỗ trợ

Có một số tùy chọn để liên hệ với Dupla Sena, mặc dù hãy ghi nhớ, nếu bạn thích liên hệ qua điện thoại, ngôn ngữ chính của họ là tiếng Bồ Đào Nha. Có một địa chỉ email trò chơi xổ số, cho phép bạn liên hệ với đại diện trò chơi. Nếu bạn đang chơi thông qua một trong những quan chức xổ số chính và có một số câu hỏi, tốt nhất là liên hệ ngay với đại diện xổ số.

Các tính năng của giải thưởng tiền mặt ở Sông Seine Duple

Xổ số Dupla Sena có nguồn gốc từ Brazil. vì thế, khi nhận giải thưởng, hãy chuẩn bị, rằng số tiền sẽ thay đổi. Tỷ giá hối đoái thực của đồng đô la Brazil là 0, 44 Đô la Mỹ.

Số phút:

  • Đã nộp thuế;
  • Tỷ giá hối đoái đồng Real của Brazil / Đô la Mỹ;

  • Mức giải thưởng.

Dupla Sena của Brazil có số tiền thắng khá lớn. Số tiền thực có trong vé trúng thưởng tăng gấp đôi, hơn các loại xổ số khác, được cung cấp hàng tuần. Mặc dù chỉ có ba hạng giải thưởng trong mỗi lần rút thăm, vé số của bạn có cơ hội trúng giải độc đắc lớn.

Vé số Tên Jackpot tối đa
Mega Millions $656 triệu
FranceLotto 24 triệu euro
Euromillions GBP 167 triệu
Xổ số quốc gia Anh 167 triệu EUR
Mập 18 triệu EUR

Cá cược

Người chơi có thể lựa chọn 6 đến 15 số lượng từ 01 đến 60. Phù hợp với 4x, 5tee hoặc 6 số đảm bảo giải thưởng ở một trong các hạng mục giải thưởng. Giá cược tăng tùy thuộc vào số lượng kết hợp có thể có của 6 số dựa trên các số đã chọn. Giá vé từ R $ 2,00 một 6 con số (chỉ có một kết hợp chơi là có thể) lên đến R $ 10.010,00 cho 15 phòng (khả thi 5005 kết hợp trò chơi). Cơ hội trúng giải độc đắc trong trường hợp đặt cược tối thiểu là 1 của 50.063.860.

Người chơi có thể chọn tùy chọn tự động quay số trên vé một cách ngẫu nhiên (Sự ngạc nhiên). Bạn cũng có thể chơi cùng một bộ số trong 2x, 4x hoặc 8 chạy liên tiếp.

Đánh giá bài viết