สถิติการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาในบราซิลในปัจจุบัน, 01 ตุลาคม 2020

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลอตเตอรี superenalotto อิตาลี - ตั๋วและผลลัพธ์, บทวิจารณ์และความสามารถในการเล่นเป็นภาษารัสเซีย | ล็อตใหญ่

ระบบที่ไม่สมบูรณ์

100% 2 – ที่ 2 เดา:

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 34 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 35 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 36 – ตั๋ว: 9

ห้อง: 37 – ตั๋ว: 9

ห้อง: 38 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 39 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 40 – ตั๋ว: 11

ห้อง: 41 – ตั๋ว: 11

ห้อง: 42 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 43 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 44 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 45 – ตั๋ว: 12

100% 3 – ที่ 3 เดา:

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 8

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 11

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 11

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 13

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 14

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 18

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 20

ห้อง: 34 – ตั๋ว: 23

ห้อง: 35 – ตั๋ว: 25

ห้อง: 36 – ตั๋ว: 27

ห้อง: 37 – ตั๋ว: 28

ห้อง: 38 – ตั๋ว: 32

ห้อง: 39 – ตั๋ว: 34

ห้อง: 40 – ตั๋ว: 35

ห้อง: 41 – ตั๋ว: 37

ห้อง: 42 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 43 – ตั๋ว: 40

ห้อง: 44 – ตั๋ว: 41

ห้อง: 45 – ตั๋ว: 42

100% 4 – ที่ 4 เดา:

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 8

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 9

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 18

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 24

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 26

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 29

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 49

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 57

ห้อง: 34 – ตั๋ว: 63

ห้อง: 35 – ตั๋ว: 70

ห้อง: 36 – ตั๋ว: 79

ห้อง: 37 – ตั๋ว: 101

ห้อง: 38 – ตั๋ว: 105

ห้อง: 39 – ตั๋ว: 113

ห้อง: 40 – ตั๋ว: 125

ห้อง: 41 – ตั๋ว: 131

ห้อง: 42 – ตั๋ว: 143

ห้อง: 43 – ตั๋ว: 156

ห้อง: 44 – ตั๋ว: 163

ห้อง: 45 – ตั๋ว: 167

100% 5 – ที่ 5 เดา:

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 9

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 16

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 22

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 29

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 36

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 44

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 52

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 57

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 62

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 67

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 94

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 123

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 154

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 180

100% 6 – ที่ 6 เดา:

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 13

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 19

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 27

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 46

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 56

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 78

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 99

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 111

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 126

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 193

ระบบที่ไม่สมบูรณ์

100% 2 – ที่ 2 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 3

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 16

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 17

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 19

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 22

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 23

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 24

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 27

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 28

ห้อง: 29 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 30 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 31 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 32 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 33 – ตั๋ว: 39

ห้อง: 34 – ตั๋ว: 40

ห้อง: 35 – ตั๋ว: 42

ห้อง: 36 – ตั๋ว: 47

ห้อง: 37 – ตั๋ว: 50

ห้อง: 38 – ตั๋ว: 52

ห้อง: 39 – ตั๋ว: 54

ห้อง: 40 – ตั๋ว: 55

ห้อง: 41 – ตั๋ว: 59

ห้อง: 42 – ตั๋ว: 63

ห้อง: 43 – ตั๋ว: 65

ห้อง: 44 – ตั๋ว: 67

ห้อง: 45 – ตั๋ว: 70

100% 3 – ที่ 3 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 4

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 10

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 11

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 15

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 21

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 25

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 31

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 38

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 44

ห้อง: 18 – ตั๋ว: 48

ห้อง: 19 – ตั๋ว: 60

ห้อง: 20 – ตั๋ว: 71

ห้อง: 21 – ตั๋ว: 77

ห้อง: 22 – ตั๋ว: 77

ห้อง: 23 – ตั๋ว: 104

ห้อง: 24 – ตั๋ว: 116

ห้อง: 25 – ตั๋ว: 130

ห้อง: 26 – ตั๋ว: 130

ห้อง: 27 – ตั๋ว: 167

ห้อง: 28 – ตั๋ว: 185

100% 4 – ที่ 4 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 5

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 7

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 20

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 32

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 41

ห้อง: 13 – ตั๋ว: 66

ห้อง: 14 – ตั๋ว: 80

ห้อง: 15 – ตั๋ว: 117

ห้อง: 16 – ตั๋ว: 152

ห้อง: 17 – ตั๋ว: 188

100% 5 – ที่ 5 เดา:

ห้อง: 7 – ตั๋ว: 6

ห้อง: 8 – ตั๋ว: 12

ห้อง: 9 – ตั๋ว: 30

ห้อง: 10 – ตั๋ว: 50

ห้อง: 11 – ตั๋ว: 100

ห้อง: 12 – ตั๋ว: 132

โอกาสสองเท่าในการชนะลอตเตอรีบราซิล - Dupla Sena

ผู้เล่นหลายคนงงงวยว่า, ลอตเตอรีใดมีอัตราต่อรองที่ดีที่สุด, และบางครั้งความคิดนี้ก็ทำให้คุณคลั่งไคล้. เกมลอตเตอรีต่างๆมีตัวเลขที่แตกต่างกัน, ลูกบอลโบนัสและโครงสร้างการแจกรางวัล. เกม Dupla Sena ของบราซิลก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวของลอตเตอรี่อนาล็อก. ลอตเตอรีรายสัปดาห์นี้ให้โอกาสผู้เล่นในการเล่นสองครั้งด้วยสลากใบเดียวกัน!

คพ็อตลอตเตอรีจะไม่เพิ่มขึ้นตามค่าดังกล่าว, เช่น, สมมุติว่า, Powerball ของสหรัฐฯ, แต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ของเขา. ทุกวันอังคารและวันศุกร์จะมีการจับสลาก. ผู้เข้าร่วมเกมสามารถเล่นได้สองครั้ง, ใช้สลากใบเดียวกัน.

วิธีเล่น Quina?

ในอดีต Quina ให้บริการสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในบราซิลเท่านั้น. วันนี้ตัวแทนลอตเตอรีออนไลน์อนุญาตให้ผู้คนจากทั่วโลกลองเล่นเกมบราซิล. ทุกอย่าง, สิ่งที่ขึ้นอยู่กับคุณ - อย่างน้อยที่สุด 18 ปีและสมัครเป็นหนึ่งในบริการออนไลน์ต่างๆ, ซึ่งมีตั๋วสำหรับ Quina.

การเล่นลอตเตอรีเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่เลือกตัวเลข 5 ตัว 80 ใช้ได้. ชุดค่าผสมที่ถูกต้องของสาม, ตัวเลขสี่หรือห้าตัวจะทำให้คุณได้รับรางวัล. คุณยังสามารถเล่นโดยใช้ระบบ, ซึ่งมีมากถึงเจ็ดหมายเลขและเพิ่มโอกาสในการชนะ.

ผู้เล่นสามารถเลือกหมายเลขนำโชคของตนเองได้, หรือปล่อยให้ระบบสุ่มเลือกให้.

ผู้เล่นที่ใช้งานมากที่สุดสามารถเลือกตัวเลือกการสมัครสมาชิกหรือตัวเลือกการซื้อตั๋วหลายใบ. ทางนี้, จะมีการนำเสนอตัวเลขเดียวกันสำหรับการจับฉลากแต่ละครั้ง, และผู้เล่นจะสามารถติดตามได้, เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการคว้ารางวัล.

เริ่มเล่นได้ง่ายๆ

รัสเซียและลอตเตอรี SuperEnalotto

ลอตเตอรี SuperEnalotto ของอิตาลีในรัสเซียมีให้บริการสำหรับผู้เล่นจากประเทศ CIS แล้ว. ผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคนี้สามารถมีส่วนร่วมในการจับรางวัลเงินสดและรับรางวัลหลัก - แจ็คพอต. การเล่นออนไลน์ไม่ต่างจากเวอร์ชันทีวี, ใช้โดยชาวอิตาลี. ผลลัพธ์ SuperEnalotto ได้รับการอัปเดตเป็นประจำ. หากคุณเป็นผู้ชนะ, คุณจะพบมันได้อย่างรวดเร็ว!

การจ่ายรางวัล

การจ่ายเงินรางวัลจะดำเนินการในดินแดนของประเทศนั้น ๆ, ซึ่งคุณอยู่ในขณะที่ถูกรางวัลลอตเตอรี. หากในเวลาเดียวกันคุณเป็นพลเมืองของรัฐอื่น, คุณยังสามารถรับเงินได้ที่นั่นเท่านั้น, คุณอยู่ที่ไหนระหว่างการวาดภาพ. ในขณะเดียวกันสัญชาติของคุณไม่ได้ จำกัด สิทธิ์ในการเรียกร้องเงินที่ได้รับตามกฎหมาย แต่อย่างใด. ลอตเตอรีมีให้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศใดก็ได้.

การวาดภาพ

การจับฉลากจะจัดขึ้นสัปดาห์ละสองครั้งในวันพุธและวันเสาร์. ในระหว่างการจับฉลากลูกบอลจะถูกสุ่มเลือกจากอุปกรณ์ทรงกลมสองอันที่หมุนได้. ลูกบอลตกอยู่ในคู่, สร้างตัวเลขสองหลักจาก 01 ถึง 60. ในอุปกรณ์แรกลูกบอลที่มีตัวเลขจาก 0 ถึง 5 (สิบสอง), и во втором аппарате — от 0 ถึง 9 (สิบแรก). เมื่อไหร่, หากตัวเลขหลุดออกไป 00, จะถูกแทนที่โดยอัตโนมัติด้วย 60. เมื่อยืดออกแล้ว 6 ตัวเลขสองหลักที่ไม่ซ้ำกัน, การไหลเวียนสิ้นสุดลง.

Florida Lotto ล็อตโต้รีวิว (ล็อตโต้)

ข้อมูลจำเพาะ

ตัวเลือก ค่า
กฎ 6 ของ 53
ผู้เข้าร่วม ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา
วาดเวลา พุธ. 23:15
ส. 23:15
การจ่ายแจ็คพอต เงินสด
ข้อกำหนดด้านภาษี เงินรางวัลลอตเตอรีต้องเสียภาษีท้องถิ่นในสองประเภทภาษี.
ประเภท 1: เงินรางวัลมาก่อน $599,99 ปลอดภาษี;
ประเภท 2: จำนวนมากกว่า $600 ถูกหักภาษี 30%.
อัตราส่วนการเพิ่มรางวัล เพิ่ม XTRA เพื่อเพิ่มรางวัลรองและชนะแม้ว่าจะตรงกันก็ตาม 2 ห้อง!

โอกาสในการชนะ

รางวัล ความสอดคล้อง ราคาต่อรอง
1 รางวัล 6 1:22 957 480
2 รางวัล 5 1:81 410
3 รางวัล 4 1:1 416
4 รางวัล 3 1:71

คนอเมริกันส่วนใหญ่มีความสุขในการเล่นหวย, ฟลอริดาไม่มีข้อยกเว้น. ซึ่งเป็นที่ที่คอหวยชุดนี้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ. ประชากรในเมืองค่อนข้างร่ำรวยและยินดีมีส่วนร่วมในการจับฉลากต่างๆ. แจ็คพอตที่นี่มีเงินเดิมพันจำนวนมากและได้รับผลกระทบค่อนข้างบ่อย. ชาวฟลอริดาหลายคนใฝ่ฝันถึงชีวิตที่หรูหราและไร้กังวล, นั่นเป็นสาเหตุที่ความนิยมของ Florida Lotto ล้นหลาม.

ประวัติการสร้างสลากภัต

Florida Lotto ถูกสร้างขึ้นในปีพ 1088 ปี. แจ็คพอตแรกที่โดนคือ 14 ล้านดอลลาร์. มีการบันทึกกรณีที่ผิดปกติใน 2003 ปี, เมื่อเจ้าของแจ็คพอตคือ 53 ไม่พบล้านดอลลาร์. เรื่องนี้ทำให้หลายคนรู้สึกทึ่งในเวลานั้น. Florida Lotto มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจับรางวัลหลายครั้ง, แทน 6 ของ 49 บน 6 ของ 53.

ความแตกต่างของ Florida Lotto

ในแง่ของชื่อเสียงและความนิยมหวยนี้ไม่มีเท่ากัน. Florida Lotto เป็นหนึ่งในลอตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา. เล่นสัปดาห์ละสองครั้ง. แจ็คพอตเริ่มต้น – สองล้านดอลลาร์. ลอตเตอรีมีสี่ชุดที่ชนะ. มีการจัดสรรเงินมากขึ้นในแต่ละระดับ. ถ้ามีเลขสามตัวจากหกตัวตรงกัน, จากนั้นผู้เล่นจะได้รับเงินจำนวนมาก. มีวิธีเพิ่มโอกาสในการถูกล็อตเตอรี่, มีส่วนร่วมในซินดิเคท.

เพื่อเป็นเจ้าของรางวัลแจ็คพอตอย่างภาคภูมิใจ, คุณต้องเดาทุกอย่าง 6 มีตัวเลข 53 ห้อง. เว้นแต่จะถูกฉีกทิ้ง, จากนั้นไปที่เกมถัดไป.

ใน 2002 ปีที่แจ็คพอตถูกตี, ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 106 ล้านดอลลาร์. นี่คือรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในการดำรงอยู่ของลอตเตอรีทั้งหมด. แบ่งกันหกคน. แจ็คพอตที่ถูกรางวัลน้อยที่สุดคือ 3,6 ล้านดอลลาร์, พวกเขาถูกแบ่งกันเองโดยเก้าคน, ในท้ายที่สุดทุกคนก็ได้ 399 หนึ่งพันดอลลาร์.

สถิติการพัฒนาโควิด -19 ของไวรัสโควิด -19 ที่ระบาดในบราซิล

บน 30 กันยายน 2020 ใน บราซิล แก้ไขแล้ว 4 780 317 กรณีของการติดเชื้อโควิด -19 โควิด -19. За последние сутки число зараженных выросло на 26 907 จำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในบราซิลคือ 143 010 ชาย, บันทึกวันนี้ 730 การเสียชีวิตในระยะที่มีการใช้งานของโรคคือ 502 219 ชาย, ของพวกเขา 8 318 อยู่ในสภาพวิกฤต. อัตราการตาย: 2.99%.ได้รับการยืนยันกรณีของการรักษาไวรัสอย่างสมบูรณ์ในวันนี้, 30 กันยายน 2020 ในบราซิล: 4 135 088.

กราฟแสดงค่าของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด -19 ในบราซิลตามวันนับตั้งแต่เริ่มรวบรวมสถิติอย่างเป็นทางการ.

* ค่าศูนย์หมายความว่าไม่มีข้อมูล

การชนะในบราซิล Dupla Sena

รางวัลลอตเตอรีจ่ายออกจาก 46% จากเงินทั้งหมด, รวบรวมในการขายตั๋ว. การกระจายเงินทำสำหรับสองเกมด้วยวิธีนี้: 30% / 15% / 10% -สำหรับการจับรางวัลครั้งแรกและ 20% / 15% / 20% - สำหรับครั้งที่สอง. เปอร์เซ็นต์นี้ใช้กับผู้เล่น, ใครเดา 4, 5 หรือ 6 ชนะหมายเลขชุดค่าผสม. ชนะแจ็คพอต, อย่าผ่อนคลาย. เงินที่ได้มาจาก Hollow Seine จะถูกหักภาษีที่ 13,8%, ตามที่กฎหมายภาษีของรัฐบาลกลางบราซิลกำหนด. สิ่งนี้ใช้ในฐานะพลเมืองของประเทศ, และชาวต่างชาติ.

Dupla Sena เปิดให้ทุกคน, ใครหันไปแล้ว 18 ปี. ลอตเตอรีอนุญาตให้มีส่วนร่วมของพลเมืองของประเทศต่างๆและในระดับสากล.

6 ห้อง 1 ของ 15 890 700

5 ห้อง 1 ของ 60 192

4 ตัวเลข 1 ของ 1,120

Dupla Sena Lottery คืออะไร?

Dupla Sena ดำเนินการโดย Caixa, ซึ่งเป็นธนาคาร. ขอบคุณความสำเร็จของ Mega Sena - เกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบราซิล, มีการตัดสินใจที่จะสร้างเกมนี้ด้วยการเสมอกันสองครั้ง 2001 ปี. เปอร์เซ็นต์เงินจริง, เจ้าหนี้, ควบคุมโดยกระทรวงกีฬา. ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น, คุณถาม? 33% รายได้จากการขายตั๋วมอบให้กับองค์กรของรัฐ, กีฬาเป็นหลัก. ผู้ชนะมีสิทธิ์ได้รับ 90 วันรับรางวัลของคุณ, และเงินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์จะส่งตรงไปยังกองทุนนักศึกษาเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา.

บริการสนับสนุน

มีหลายทางเลือกในการติดต่อ Dupla Sena, แต่จำไว้, หากคุณต้องการติดต่อทางโทรศัพท์, ภาษาหลักคือโปรตุเกส. มีที่อยู่อีเมลเกมลอตเตอรี, ซึ่งช่วยให้คุณติดต่อตัวแทนเกมได้. หากคุณกำลังเล่นผ่านเจ้าหน้าที่ลอตเตอรี่รายใหญ่และมีคำถามบางอย่าง, ควรติดต่อตัวแทนลอตเตอรีทันที.

คุณสมบัติของรางวัลเงินสดใน Duple Seine

การจับสลาก Dupla Sena มีต้นกำเนิดจากบราซิล. ดังนั้น, เมื่อได้รับรางวัลเตรียมพร้อมที่จะ, ว่าจำนวนเงินจะเปลี่ยนไป. อัตราแลกเปลี่ยนจริงดอลลาร์บราซิลคือ 0, 44 ดอลลาร์สหรัฐ.

ข้อเสีย:

  • ชำระภาษีแล้ว;
  • อัตราแลกเปลี่ยนจริงของบราซิล / ดอลลาร์สหรัฐ;

  • ระดับรางวัล.

บราซิล Dupla Sena ชนะเงินสดค่อนข้างมาก. จำนวนเงินจริงในตั๋วที่ชนะจะเพิ่มขึ้นสองเท่า, มากกว่าลอตเตอรี่อื่น ๆ, เสนอเป็นประจำทุกสัปดาห์. แม้ว่าจะมีรางวัลเพียงสามระดับในแต่ละการจับรางวัล, ตั๋วลอตเตอรีของคุณมีโอกาสชนะแจ็คพอตใหญ่.

หวย ชื่อ แจ็คพอตสูงสุด
ล้านล้าน $656 ล้าน
ฝรั่งเศสล็อตโต้ 24 ล้านยูโร
Euromillions GBP 167 ล้าน
Uk National Lottery 169 ล้านยูโร
อ้วน 18 ล้านยูโร

การเดิมพัน

ผู้เล่นสามารถเลือกจาก 6 ถึง 15 ตัวเลขตั้งแต่ 01 ถึง 60. จับคู่ 4x, 5ทีหรือ 6 หมายเลขรับประกันรางวัลหนึ่งในประเภทรางวัล. ราคาของการเดิมพันจะเพิ่มขึ้นโดยขึ้นอยู่กับจำนวนชุดค่าผสมที่เป็นไปได้ 6 หมายเลขตามตัวเลขที่เลือก. ราคาตั๋วอยู่ระหว่าง R $ 2.00 ต่อ 6 ตัวเลข (สามารถเล่นได้เพียงชุดเดียวเท่านั้น) สูงถึง R $ 10,010.00 สำหรับ 15 ห้อง (เป็นไปได้ 5005 การรวมเกม). โอกาสในการชนะแจ็คพอตในกรณีของการเดิมพันขั้นต่ำคือ 1 ของ 50.063.860.

ผู้เล่นสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อหมุนหมายเลขบนตั๋วแบบสุ่มโดยอัตโนมัติ (เซอร์ไพรส์). คุณยังสามารถเล่นชุดตัวเลขเดียวกันใน 2x, 4x หรือ 8 ทำงานในแถว.

Rate article